+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Spirála 2014-2015

Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pedagogy škol v oblasti kurikulární reformy ve 4 daktivitách, a to:
KA 1 –  učitel lektor – mentor
KA 2 –  podpora rozvoje  učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy
KA 3 – osobnostní a sociální rozvoj učitele
KA 4 – tuzemské a zahraniční stáže
Cestu k naplnění uvedených cílů vnímáme ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj pedagogických dovedností až k roli mentora. Těžiště projektu je pak ve společném vzdělávání -společném učení se-společné reflexi. Plánované aktivity zahrnují vzděl. programy, exkurze, tuzemské a zahraniční stáže v MŠ, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, konzultace. Cílovou skupinu tvoří pedagogové MŠ a ZŠ z 10 krajů ČR v počtu cca 1779 podpořených. V projektu budou vytvořeny a odpilotovány nástroje potřebné k rozvoji dovedností kvality práce učitele. Aktivity realizuje žadatel ve spolupráci s finančním partnerem.

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.