+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

CKP-Učíme se spolu

 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000546

Nástroje, které k dosažení cíle projekt užívá, jsou vzájemné učení pedagogů MŠ a rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování kolegiální podpory v MŠ a ZŠ.

Doba trvání projektu: 4 roky; začátek 11-12/2016, konec 3/2021

Aktivity projektu budou realizovány v 11 krajích ČR

Další informace o projektu naleznete na https://sites.google.com/a/sbscr.cz/ucimesespolu/home

 

MŠ Čeladenská beruška se v tomto projektu stala Centrem kolegiální podpory. Informace o aktuálních setkáních naleznete na webu centra
https://sites.google.com/sbscr.cz/ckp2/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka?authuser=0

na aktiv centra kolegiální podpory se můžete přihlásit zde:
https://sites.google.com/sbscr.cz/ckp2/p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-na-akci?authuser=0

 

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.