+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz
Zápis
Prostředí
Ekoškola

Mateřská škola Čeladenská Beruška, p.o.

Kdo jsme:

  • Jsme státní mateřská škola, našim zřizovatelem je obec Čeladná. Školné činí 500,- Kč měsíčně
  • Pracujeme ve vzdělávacímu programu Začít spolu, je pro nás závazný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
  • Jsme zapojeni do mezinárodního programu Ekoškolka, jejímž koordinátorem v ČR je nezisková organizace TEREZA.
  • Naše škola je blízká přírodě, věnujeme pozornost environmentální výuce, jsme zaměřeni na polytechnickou výchovu dětí a na osobnostně sociální výchovu dětí.

 

To vše souzní s programem Začít spolu, ve kterém pracujeme a mezi jehož přednosti se řadí:

  • podnětné prostředí, které svou pestrostí umožňuje maximálně rozvíjet potenciál dětí
  • individuální přístup k dětem, respektování osobnosti dítěte, rozvoj na základě jeho předností tak, aby mělo chuť dále se učit
  • způsob práce s dětmi, skupinová a kooperativní práce, vedoucí zejména k samostatnosti, tvořivosti, schopnosti řešit problémy
  • spolupráce s rodinou, protože rodina je pro dítě to nejdůležitější a má nezastupitelnou roli

 

Naše vize: "Pojďme spolu růst"

Ve vztahu k dětem:
být průvodci dětí na jejich cestě za vzděláváním, rozvíjet jejich potenciál a citlivě reagovat na jejich potřeby

Ve vztahu k zaměstnancům:
vytvářet pracovní prostředí vybízející k dalšímu rozvoji a spokojenosti

Ve vztahu k okolí:
mít rodiče jako vítané partnery školy, spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi, zřizovatelem, zapojovat se a tvořit kulturní dění, ovlivňovat svým příkladem vztah k životnímu prostředí

 

Škola blízká přírodě

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.