+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Zápis

Jestliže zvažujete docházku Vašeho dítěte do MŠ Čeladenská beruška, doporučujeme Vám přijít podívat se do MŠ třeba i s dítětem ještě před zápisem a seznámit s prostředím i prací s dětmi. Pro dohodnutí termínu návštěvy nás kontaktujte na tel. 777 364 188 nebo na e-mailu ms@celadenskaberuska.cz

Jsme státní mateřská škola, našim zřizovatelem je obec Čeladná. Školné činí od 1. 9. 2022 800,-Kč měsíčně.

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce, který následuje po dosažení pátého roku věku dítěte. Jedná se o děti,  které budou v následujícím roce nastupovat na základní školu, pokud nebudou mít odklad školní docházky. Zákonní zástupci těchto dětí mají ze zákona povinnost přihlásit děti k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Podrobné informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání naleznete mezi "dokumenty".

Zápis pro školní rok 2022/2023 již proběhl, v současnosti je kapacita MŠ naplněna

Příští zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Čeladenská beruška, příspěvková organizace, bude probíhat v květnu 2023

K zápisu doložte: (formuláře naleznete níže na této stránce)

  1. Vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Potvrzení od registrujícího lékaře dítěte
  3. Originál rodného listu dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů k nahlédnutí pro kontrolu uvedených údajů

K zápisu do MŠ 10. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpení pobytu na území ČR podle §33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 27. 6. 2022 od 13:00 do 16:00

Іноземці, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки відповідно до §33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («Біженці») з місцем проживання в районі водозбору. Кінцевий термін реєстрації цих іноземців - біженців - 27 червня 2022 року з 13:00 до 16:00

Pokud máte dotazy, zodpovím je na emailové adrese ms@celadenskaberuska.cz kdykoliv nebo na telefonním čísle 777 364 188 v pracovní dny v době od 8 do 16hodin.

 

 

 

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.