+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Průzkum školy

2. krok Ekoškoly - PRŮZKUM ŠKOLY
Průzkum školy je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky němu zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

Školní rok 2023/2024

V tomto školním roce se zabýváme tématem Biodiverzita. Takto dopadl průzkum, který udělali a pak společně vyhodnotili členové ekotýmu.

 

 

 

 

Školní rok 2022/2023

Srovnávací Analýza

 

Shrnutí výstupů Analýzy

 

 

V tomto školním roce se zabýváme tématem Voda. V tuto chvíli zjišťujeme, jak to s tématem Voda u nás v MŠ máme. Takto vypadá naše rozpracovaná Analýza, kdy jsme po prezentaci výstupů Analýzy jednotlivými členy vyhodnotili silné a slabé stránky a vybrali si, čím se budeme zabývat.

 

 

Školní rok 2021/2022

V tomto školním roce se zabýváme tématem Odpady. V průběhu října a listopadu probíhala Analýza s těmito výsledky:

 

Školní rok 2020/2021

Stejně jako v předchozích letech i letos jsme hlasováním rozhodli, kterým tématem se budeme zabývat. Tento školní rok to bude téma Jídlo.

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se zabývali tématem Prostředí.

Hlasováním jsme rozhodli, že se ve školním roce 2019/2020 budeme zabývat tématem Prostředí. Na první schůzce si členové Ekotýmu rozebrali otázky Analýzy, kterými s dětmi i zaměstnanci školy zjišťovali, jak na tom jsme. Využili jsme k tomu otázky s obrázky k Analýze, které naleznete dole v této sekci. Výsledky Analýzy pak jsou podkladem pro Plán činností.

 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se zabývali tématem Odpady.

Analýzu v tématu Odpady jsme zpracovali na základě všech pracovních listů Ekoškoly k danému tématu. Z výsledků Analýzy jsme pak vybrali stránky, které jsme chtěli posílit. Některé z nich jsme soustředili do jednoho cíle, aby smysluplně propojili problematiku odpadů.

Analýza – Třídíme hodně druhů odpadů, ale ne všichni to ví a jak využít to, co sbíráme?

Cíl 1: Zvětšit velikost kompostů a nabídnout jeho použití lidem z okolí

Analýza – Jaké druhy odpadů třídíme, jsou koše označeny?

Třídíme hodně druhů odpadů, ale ne všichni to ví, ne všichni třídí.

Cíl 2 Realizovat vzdělávací blok, díky kterému děti i dospělí pochopí, jaké druhy odpadů třídíme a co nám může třídění přinést

Analýza – využíváme znovu odpady?

Zjistili jsme, že odpady využíváme, ale jejich využití by mohlo být důslednější. Trápí nás, že odpady vůbec vznikají

Cíl 3 Maximálně redukovat spotřebu, odpady důsledně využívat

 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zabývali tématem Voda. V souboru níže naleznete grafické zpracování výsledků analýzy.

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zabývali tématem Jídlo a to i proto, že jsme se zapojili do projektu Menu pro změnu.

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.