+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Cesta

 

 

NÁZEV PROJEKTU

CESTA

ČÍSLO PROJEKTU

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

  1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

CÍL PROJEKTU

Projekt CESTA se zaměřuje na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu.

PŘÍNOS PROJEKTU

Zákon o pedagogických pracovnících hovoří o povinnosti dalšího vzdělávání pedagogů. Tento projekt významně napomáhá k naplnění této povinnosti.

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti.

V rámci projektu budou hrazeny náklady na vzdělávání pedagogů a refundace platů. Škola má tak z projektu garantovány finanční prostředky, kterými pokryje náhradu platu za zaměstnance, který se vzdělává. Zároveň ušetří prostředky za další vzdělávání pedagogických pracovníků v objemu 896 hodin v průběhu 4let za všechny přihlášené pedagogy. Koordinátor projektu vyčíslil finanční hodnotu vzdělávacích akcí na 50000,-Kč za každého vzdělávaného pedagoga, přičemž škola přihlásila do projektu všechny 4 pedagogické pracovníky.

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.