+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

COVID-19

AKTUALIZACE K 11. 5. 2020

od 25. 5. 2020 bude MŠ opět v provozu. Za těchto podmínek:

Upozorňujeme, že podmínky se mohou měnit podle aktuální situace.

FORMULÁŘ ČESTNÉHO ROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ KE STAŽENÍ NALEZNETE DOLE NA TÉTO STRÁNCE

 

AKTUALIZACE K 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

rada obce Čeladná rozhodla o uzavření mateřských škol s účinností od 17. 3. 2020 až do odvolání.

Rodič, který je v pracovním poměru, má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Formulář vám na základě žádosti (stačí mailem) vydáme prostřednictvím e-mailu (s elektronickým podpisem) nebo osobně po předchozí dohodě.

V případě, že bude MŠ uzavřena na delší dobu než 5 pracovních dní, bude vám vrácena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen. Snížení úplaty Vám vyčíslíme, a buď o tuto částku ponížíte příští platbu, nebo vám ji na konci školního roku vrátíme.

Bc. Jana Bartošová
ředitelka MŠ

 

 

Informace k 14. 3. 2020  - Mateřská škola je stále v provozu

Opatření, která se týkají naší MŠ:
1. Budeme důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte. Dítě, které vykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.
2. Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.
3. Apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.
4. Upozorňuji vás, že jsem od dnešního dne do pátku 20. 3. nařídila práci z domu jedné naší kolegyni, která byla hospitalizována 6. 3. v nemocnici ve FM na gynekologicko-porodnickém oddělení. Možná jste i vy zaznamenali, že zdravotní sestra z tohoto oddělení onemocněla koronavirem. Ačkoliv kolegyně po 9 dnech nevykazuje známky nemoci, nechceme nic podcenit a nečekáme na stanovisko hygieny, zda jí nařídí karanténu a kolegyně zůstává doma.
5. Nadále budeme ve zvýšené míře dezinfikovat prostory v MŠ a děti důsledně vést k osobní hygieně.
6. Plavecký kurz se z důvodu zákazu provozování bazénů přerušuje až do odvolání
7. Schůzka Ekotýmu se odkládá, o termnu vás budeme informovat později podle situace
8. Kroužky v MŠ se do odvolání nekonají, lekce budou nahrazeny nebo vám budou vráceny zpět
9. Plánované fotografování všech dětí se odkládá na zatím neurčený termín
10. Do doby uzavření ZŠ nebudeme chodit do tělocvičny
11. Ještě zvážíme, zda proběhne Vítání jara plánované na pátek 20. 3. a pokud ano, tak bez přítomnosti rodičů a ve skupině do 30 osob
12. V MŠ se při přivádění a odvádění dětí pohybujte po nezbytně nutnou dobu.

 

Informace k 10. 3. 2020

Dle nařízení vlády se od 10. 3. 2020 18h uzavírají až do odvolání všechny základní, střední a vysoké školy. Mateřské školy dále zůstávají v provozu, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.

 

Přesto Vás žádáme, pokud máte tu možnost, abyste kvůli stále se zvyšujícímu riziku infekce novým koronavirem v České republice a tím i v Moravskoslezském kraji, ponechali své dítě doma.

 

Nadále platí hygienická opatření, která jsme v MŠ přijali a podle situace budeme přijímat další. Plavecký kurz zatím není přerušen, protože nesplňuje rizikové parametry. Aby se v MŠ nepohybovaly cizí osoby, posuneme bazárek na pozdější termín.

 

 

 

 

 

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.

kod