+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

COVID-19

AKTUALIZACE K 14. 10. 2020

Z důvodu aktuálních nařízení o množství shromážděných osob, se až do odvolání ruší všechny kroužky.

AKTUALIZACE K 9. 10. 2020

Z důvodu aktuálních nařízení se přerušují návštěvy solné jeskyně.

AKTUALIZACE K 9. 9. 2020

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné k 10. 9. 2020 až do odvolání, musí zákonní zástupci dětí, pověření zástupci, doprovod dětí i návštěvníci školy, vstupovat do budovy mateřské školy se zakrytím dýchacích cest - úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou). Děti mít roušku nemusí.

Celé znění mimořádného opatření včetně výjimek naleznete zde.

AKTUALIZACE K 1. 9. 2020

Mimořádným opatřením č. 23/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se k 31. 8.  2020 od 23:59h ruší omezení pro okres Frýdek-Místek a řídíme se celorebublikovým opatřením. Pro nás v MŠ to znamená, že od 1. 9. 2020 nemusí děti, zaměstnanci, rodiče ani návštěvníci školy v budově nosit roušku (zakrývat si ústa a nos)

Do budovy školy mohou vstoupit pouze osoby nevykazující infekční onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota atd.)

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Žádáme návštěvníky školy, aby si vzápětí po vsupu do budovy umyli ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě si dezinfikovali ruce. Pobyt zákonných zástupců a pověřených osob omezte na nezbytně nutnou dobu.

Ve zvýšené míře věnujeme pozornost dezinfekci prostor a vybavení MŠ. 2x denně dezinfikujeme kliky, vypínače, toalety, odpadkové koše atd. Prádlo pereme minimálne v 60°C s použitím dezinfekce. U umyvadel jsou k dispozici papírové ručníky a virucidní mýdla. U vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce na ruce. Stejně jako dříve často a intenzivně větráme. Pro případ akkutní potřeby máme k dispozici roušky.

 

V případě podezření na nákazu dítěte v MŠ Covidem-19

 

AKTUALIZACE K 11. 5. 2020

od 25. 5. 2020 bude MŠ opět v provozu. Za těchto podmínek:

Upozorňujeme, že podmínky se mohou měnit podle aktuální situace.

FORMULÁŘ ČESTNÉHO ROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ KE STAŽENÍ NALEZNETE DOLE NA TÉTO STRÁNCE

 

AKTUALIZACE K 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

rada obce Čeladná rozhodla o uzavření mateřských škol s účinností od 17. 3. 2020 až do odvolání.

Rodič, který je v pracovním poměru, má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Formulář vám na základě žádosti (stačí mailem) vydáme prostřednictvím e-mailu (s elektronickým podpisem) nebo osobně po předchozí dohodě.

V případě, že bude MŠ uzavřena na delší dobu než 5 pracovních dní, bude vám vrácena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen. Snížení úplaty Vám vyčíslíme, a buď o tuto částku ponížíte příští platbu, nebo vám ji na konci školního roku vrátíme.

Bc. Jana Bartošová
ředitelka MŠ

 

 

Informace k 14. 3. 2020  - Mateřská škola je stále v provozu

Opatření, která se týkají naší MŠ:
1. Budeme důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte. Dítě, které vykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.
2. Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.
3. Apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.
4. Upozorňuji vás, že jsem od dnešního dne do pátku 20. 3. nařídila práci z domu jedné naší kolegyni, která byla hospitalizována 6. 3. v nemocnici ve FM na gynekologicko-porodnickém oddělení. Možná jste i vy zaznamenali, že zdravotní sestra z tohoto oddělení onemocněla koronavirem. Ačkoliv kolegyně po 9 dnech nevykazuje známky nemoci, nechceme nic podcenit a nečekáme na stanovisko hygieny, zda jí nařídí karanténu a kolegyně zůstává doma.
5. Nadále budeme ve zvýšené míře dezinfikovat prostory v MŠ a děti důsledně vést k osobní hygieně.
6. Plavecký kurz se z důvodu zákazu provozování bazénů přerušuje až do odvolání
7. Schůzka Ekotýmu se odkládá, o termnu vás budeme informovat později podle situace
8. Kroužky v MŠ se do odvolání nekonají, lekce budou nahrazeny nebo vám budou vráceny zpět
9. Plánované fotografování všech dětí se odkládá na zatím neurčený termín
10. Do doby uzavření ZŠ nebudeme chodit do tělocvičny
11. Ještě zvážíme, zda proběhne Vítání jara plánované na pátek 20. 3. a pokud ano, tak bez přítomnosti rodičů a ve skupině do 30 osob
12. V MŠ se při přivádění a odvádění dětí pohybujte po nezbytně nutnou dobu.

 

Informace k 10. 3. 2020

Dle nařízení vlády se od 10. 3. 2020 18h uzavírají až do odvolání všechny základní, střední a vysoké školy. Mateřské školy dále zůstávají v provozu, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.

 

Přesto Vás žádáme, pokud máte tu možnost, abyste kvůli stále se zvyšujícímu riziku infekce novým koronavirem v České republice a tím i v Moravskoslezském kraji, ponechali své dítě doma.

 

Nadále platí hygienická opatření, která jsme v MŠ přijali a podle situace budeme přijímat další. Plavecký kurz zatím není přerušen, protože nesplňuje rizikové parametry. Aby se v MŠ nepohybovaly cizí osoby, posuneme bazárek na pozdější termín.

 

 

 

 

 

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.