+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Menu pro změnu

Projekt v MŠ Čeladenská beruška probíhá ve školním roce 2016/2017 Tento projekt probíhá za finanční podpory Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a České rozvojové agentury.

 

Informace o projektu z webu Ekoškoly:

Projekt Menu pro změnu

Přemýšlíte o tom, jak souvisí jídlo na vašem talíři s okolním světem? Zajímá vás, jestli je možné jíst zodpovědně? Myslíte si, že by si podobné otázky mohli klást i vaši kolegové, žáci nebo jejich rodiče? Věříte, že každý z nás může udělat malý krůček k zodpovědnější spotřebě jídla?

Pak je tu pro vás nové téma programu Ekoškola – téma Zodpovědná spotřeba potravin.

Nové téma připravujeme pro Ekoškoly v rámci tříletého mezinárodního projektu Eat Responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond.

Hlavním nositelem projektu, který vznikl v rámci Evropského roku rozvoje 2015, je analytické centrum Glopolis. TEREZA, vzdělávací centrum je partnerem projektu spolu s dalšími organizacemi z 8 nových členských zemí EU (Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Aktuality a výstupy z projektu najdete na webu www.menuprozmenu.cz a facebookové stránce Menu pro změnu.

Cílem projektu je rozvíjet společný program zaměřený na udržitelnou spotřebu jídla a připravit téma Zodpovědné spotřeby potravin pro školy v programu Ekoškola.

Projekt

V loňském roce se do projektu zapojilo celkem 11 pilotních škol, které testovaly navrženou metodiku Menu pro změnu, 7 kroků k zodpovědné spotřebě jídla a věnuje se šesti podtématům Zodpovědné spotřeby jídla - Agrobiodiverzitě, Spotřebě masa, Sezónním a místním potravinám, Bio a fair-trade potravinám, Plýtvání, Průmyslově zpracovaným potravinám a palmovému oleji.

Letos se do projektu zapojilo celkem 45 Ekoškol, které v rámci školního roku projdou všemi 7 kroky zodpovědné spotřeby potravin podle čerstvě vydané příručky 7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin. Na podzim Ekotýmy zapojených škol provádějí analýzu školní jídelny, bufetu i dotazníková šetření v rodinách žáků. Na základě výsledků Analýzy si stanoví cíle a naplánují aktivity na celý školní rok. Součástí jejich Plánů činností jsou i Akční dny, kde budou s vybraným tématem seznamovat nejen školu, ale i širší veřejnost.

Zapojeným školám poskytujeme finanční prostředky na podporu realizace jejich aktivit v rámci projektu.

Podívejte se, co školy v rámci projektu dělají. Na webu Ekoškoly postupně přibývají nové příklady dobré praxe http://www.ekoskola.cz/menu-pro-zmenu.html 

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.