+420 777 364 188
celadenskaberuska@seznam.cz

OP VVV

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2018 - 2020

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Šablona II - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008872

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu- školního asistenta mateřským školám. Aktivity umožňují vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Dalším cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí dětí. Dalším cílem je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

Cílové skupiny projektu jsou děti v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci školy.

Projekt „Šablona II - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2016 - 2018

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001450

Cílem projektu je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt umožňuje  personální posílení o chůvy v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí.

Cílové skupiny projektu jsou děti navštěvující mateřskou školu, které budou ovlivněny personální podporou a rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, kteří se budou aktivně účastnit odborně zaměřených tematických setkávání v mateřské škole.

Projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Odkaz na ESI fondy: http://www.strukturalni-fondy.cz

Odkaz na OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

 

Zápis
Třídy
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.

kod