+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

OP VVV

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2020 - 2021

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony III. pro MŠ a ZŠ. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Šablona III - Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017790

Cílem projektu je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt  umožňuje  personální posílení o školní asistentku v mateřské škole zejména pro děti ohrožené školním neúspěchem. Dalším cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Škola díky projektu získá finanční prostředky ve výši 268452,-Kč, které může využít dle schváleného projektu na personální zajištění školní asistentky a projektové vzdělávání. Školní asistentka bude poskytovat větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy dle individuálních potřeb dětí. Projektové vzdělávání,
které bude škola prostřednictvím projetu Šablona III. rozvíjet klade důraz na aktivizační
a kreativní metody vzdělávání a na praktickou využitelnost poznatků, zahrnuje metody kooperativního učení, vede k samostatnosti a rozvoji kritického myšlení dětí.

Cílové skupiny projektu jsou děti v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci školy.

Projekt „Šablona III - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2018 - 2020

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Šablona II - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008872

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu- školního asistenta mateřským školám. Aktivity umožňují vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Dalším cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí dětí. Dalším cílem je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

Cílové skupiny projektu jsou děti v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci školy.

Projekt „Šablona II - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2016 - 2018

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001450

Cílem projektu je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt umožňuje  personální posílení o chůvy v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí.

Cílové skupiny projektu jsou děti navštěvující mateřskou školu, které budou ovlivněny personální podporou a rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, kteří se budou aktivně účastnit odborně zaměřených tematických setkávání v mateřské škole.

Projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Odkaz na ESI fondy: http://www.strukturalni-fondy.cz

Odkaz na OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

 

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.