+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Děti jsou otroci

Děti jsou otroci a to si nedělám legraci. Tedy alespoň ve Slovinsku, kde jsem byla na stáži v mateřských školách z projektu Učíme se spolu ve kterém je naše škola zapojena. Měla jsem tak možnost poznat vzdělávání v programu Začít spolu, který je ve Slovinsku vyhledávaný a ve městě Lublani, kde jsem byla, také velmi častý. Ale abych vysvětlila ty otroky, Slovinština je pro našince častokrát jazykově vtipná a jedním ze zábavných pojmů jsou otroci, česky děti. Můžu potvrdit, že jako k otrokům se Slovinci k dětem rozhodně nechovají. Dokazuje to jejich ucelený výchovný a vzdělávací systém pro děti již od 11 měsíců. Měla jsem možnost pozorovat autentickou práci učitelek v několika mateřských školách a také se doptat na systém předškolního vzdělávání. Oproti obecnému pochopení předškolního vzdělávání v ČR jsem ve Slovinsku zaznamenala mnohem větší volnost dětí v oblasti přípravy na základní vzdělávání. Děti si zde ve školce skutečně hrají, manipulují, různými předměty, osvojují si jazykové dovednosti s důrazem na psychickou pohodu a volbu dětí. Ve třídách s dětmi od 3 do 6 let je maximálně 21 dětí a vyšší počet personálu, který o děti pečuje. Zatímco u nás se po letech snahy dosáhlo toho, že se dvě učitelky od 1. 1. 2020 budou ve třídě překrývat 2,5h denně, ve Slovinsku je to odstupňováno podle věku dětí a dvě učitelky jsou spolu u dětí 4 – 6 hodin denně. K tomu má učitelka ve třídě s běžnými dětmi k sobě i asistentku. To je v našich poměrech nebývalé. Děti mají také omezený počet hodin, který ve školce denně tráví, je to totiž bráno tak, že jsou v práci, ta přece děti unaví a pak je tady potřeba být s mámou a tátou. Děti mladší 3 let jsou v malých skupinkách, protože je pro ně náročné zvládat početnější kolektiv, a i třída je uzpůsobena jejich potřebám. Není to však pouze státní rozpočet, který takový systém umožňuje. Ve Slovinsku se na úhradě provozu školy významně podílí rodiče. Náklady rodičů na předškolní vzdělávání se pohybují podle příjmů rodičů až do 12 150,-Kč měsíčně, ale obvyklá částka je 4590,-Kč což je nesrovnatelné s náklady u nás, které činí asi 1300,-Kč měsíčně s tím, že školné se rodičům v plné výši vrací v daňovém vyúčtování. Průměrně vydělávající Slovinec tak vynaloží dvanáct procent svého platu na pobyt dítěte ve státní MŠ. Dá se říct, že systém u nás je nastavený tak, že je vzdělávání na bedrech státu a obcí s velkou odpovědností školy za výchovu a vzdělávání dětí. Byla to má již čtvrtá stáž v zahraničí a mohu říci, že jsem ještě nikde neviděla takovou práci s předškoláky, jaká se odvádí u nás. Věřím, že náš vzdělávací systém je dobře nastaven a jak je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, což je závazný dokument pro všechny MŠ, děti mají být děti zaměstnávány přirozeným dětským způsobem, což je hra. Měli bychom si stále připomínat, že předškolní období je období hry, skrz kterou děti uchopují a poznávají svět. Ať už je to Slovinsko nebo Česko, děti na celém světě potřebují láskyplnou péči svých rodičů a podporu školy ve svém rozvoji.

Jana Bartošová

 

Ateliér v zastřešeném dvorku

 

 

K rozvoji kreativity není potřeba drahých hraček

 

Každý koutek ve škole je využit pro děti

 

 

Když jsou třídy malé, děti si hrají na chodbách

 

Zobrazit všechny reportáže

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.