+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Od adaptace k práci v centrech aktivit

V září jako každý rok probíhá ve školce adaptace dětí. Přesto je to každý rok jiný, protože přicházejí nové děti a ty stávající během prázdnin povyrostou. Děti se nejdříve seznámí navzájem, poznávají prostředí školky, vytvoří si společně pravidla, poučí se o bezpečném chování nejen ve školce, ale také venku na zahradě a na procházce. Když už se cítí bezpečně a jistě, začneme tvořit a seznamovat se s centry aktivit. A co to vlastně jsou ta centra? Centra jsou oddělené koutky ve třídě, které stimulují děti ke hře a práci. Jsou vybaveny materiálem podle zaměření např. v Dílně najdete kladivo či šroubovák a v Pokusech a objevech třeba sbírku polodrahokamů či lupu a mikroskop. Každé z center rozvíjí jinou inteligenci.  V Ateliéru děti rozvíjejí tvořivost, představivost, fantazii a prostorovou orientaci v Kostkách zase jemnou a hrubou motoriku, získávají zde cit pro geometrii a matematiku, seznamují se s fyzikálními zákony. V centech připravujeme pro děti také činnosti, které mají různá, stejně platná řešení. Draka mohou děti namalovat, vyrobit z papíru nebo poskládat z kostek. Děti si tedy mohou vybrat, kde chtějí pracovat, aby jim to bylo příjemné, hra jim přinášela radost a byla pro ně užitečná. Ve stejném duchu mohou děti pracovat i na školní zahradě třeba v blátivé kuchyňce, v dílně, v pískovišti či na prolézačkách. A proč je takto podnětné prostředí důležité? Vědecky bylo dokázáno, že podnětné prostředí uvádí nervovou soustavu do bdělosti, klade otázky a odpovídá na ně, elektrické a chemické procesy podněcují k činnosti, rostou nervové buňky a dendrity, zvyšuje se počet synapsí, lepší se fungování mozku, zlepšuje se schopnost řešit problémy a to vše je podstata inteligence.

Kamila Kemrová

 

CENTRUM DÍLNA- ŘEZ JE POTŘEBA NEJPRVE ZAKRESLIT

 

CENTRUM DOMÁCNOST - PŘIPRAVUJEME SI OVOCNÝ SALÁT

 

CENTRUM KNIHY A PÍSMA - POZNÁVÁME TVARY PÍSMEN

 

CENTRUM DOMÁCNOST NA ZAHRADĚ - VAŘÍM POLÉVKU

 

CENTRUM ATELIÉR NA ZAHRADĚ - PRACOVAT S BARVAMI NÁS BAVÍ

Zobrazit všechny reportáže

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.