+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Pod lípou je atmosféra vždy příjemná

Zahradní slavnost pod naši lípou je tradiční akcí školky, kterou pořádáme jako setkání s rodiči. Jsme rádi, že letos nám tuto akci nepřerušila žádná covidová opatření. Aby byla akce tematická, zaměřili jsme ji na téma Odpady, kterými se zabýváme celý tento školní rok v Ekoškole. Děti se s rodiči mohli zastavit na několika stanovištích a plnit úkoly, které vždy měly něco společného s odpady.  Společně s dětmi jsme pro rodiče připravili tematický kvíz, kdy se děti ujaly role hodnotící komise a sdělovaly správné odpovědi. Pravda, netrpělivost občas zapříčinila, že nadšené výkřiky správných odpovědí se ozývaly dřív, než samotná otázka. Rodiče se tak dozvěděli informace o fungování Ekoškoly v tomto školním roce, co se dětem povedlo a na čem pracovaly.  Nechybělo ani tradiční opékání buřtů a ochutnávka různých dobrot, které napekli rodiče, posezení u kávy a volná zábava. Společné akce s rodiči jsou nejen oblíbené, ale také důležitou součástí filozofie naši MŠ. Jsme velmi rádi, že se opět můžeme takto scházet a vzájemně poznávat.

Eva Wojnarová

Kvíz pro rodiče, děti kontrolují správnost odpovědí

 

Oliver, Anička, Natálka a Izabelka prezentují rodičům Ekoškolu

 

Společné posezení u ohně

 

Tematicky zaměřené soutěže pro děti i rodiče

 

Zobrazit všechny reportáže

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.