+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Stáž v Chorvatsku

Díky zapojení naší mateřské školy do projektu „Mateřinky na stážích“ jsem se zúčastnila týdenní zahraniční stáže v chorvatském městě Omiš. Navštívila jsem několik mateřských škol, kde jsem se seznámila se systémem vzdělávání v Chorvatsku a sledovala práci učitelek.

Školky disponují omezenými prostředky, což je znát především na vybavenosti. To, co bychom my považovali za nedostačující, je zde vyhovujícím standardem. Naproti tomu má chorvatské školství dobře vypracovaný systém sledování dítěte, na kterém se podílí řada odborníků včetně učitelky. Pozornost je směřována k odborné práci s dítětem, o čemž svědčí také to, že od tohoto roku musí mít učitelky vystudovanou tříletou univerzitu pro předškolní vzdělávání.

V mateřské škole se učitelky se věnují především vzdělávání dětí a pro péči o ně mají k dispozici proškolenou pomocnici. Za specializovanou se považuje hodina tělesné výchovy, kterou vyučuje externista a rodiče si ji hradí zvlášť.

Úplata za vzdělávání je téměř 2x dražší než u nás a platí se i v posledním roce předškolní výchovy, kdy je docházka do mateřské školy v Chorvatsku povinná. Velký důraz se klade na spolupráci s rodinou, která se velmi aktivně zapojuje do dění v mateřské škole. Děti jsou vedeny k samostatnosti, sebevědomí, vlastenectví a celkové přípravě pro život.

Tato stáž byla pro mě inspirací k další práci a věřím, že spolupráce, kterou jsem navázala, se bude dále vyvíjet a budu moci přivítat chorvatské učitelky u nás.

Bc. Jana Bartošová

 

 

Zobrazit všechny reportáže

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.